Austrheim Barneverntjeneste søker oppdragstakere til oppdrag knyttet til arbeid i familier.

Ynskjer du å arbeide for barnevernet i Austrheim, og har du eit engagement for born og unge?

Arbeidsoppgaver kan være:

 • Foreldre og familie veiledning med enkeltbarn og deres familier
 • Tilsyn i familiar
 • Oppfølging av målarbeid i familiar.
 • Samtaler med barn og foreldre.
 • Møtedeltagelse med samarbeidspartnere.
 • Skriftliggjøring av observasjoner.

Kvalifikasjonar

 • Rettleiing av familiar
 • Klinisk arbeid med barn/unge og deres familier
 • Undervisning og rettleiing

Utdanningsretning

 • Helsefag, andre
 • Barnevernsfag
 • Sosionom
 • Psykologi
 • Anna

Personlige eigenskapar

 • Engasjement for barn og unge
 • Trygghet
 • God skriftlig og munnleg framstillingsevne
 • Sertifikat og bil

Oppstart frå snarast

For meir informasjon ta kontakt med:

Eirik Pettersen 40903869

Annika Villanger 56162138

Web levert av CustomPublish