Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002 - Andre gongs offentleg ettersyn

Formannskapet i Austrheim kommune vedtok med heimel i plan- og bygningslova si § 12-10 den 25.10.2018 og i samsvar med rådmannen si innstilling å senda Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002 ut på andre gongs offentleg ettersyn.

Planomtalen og reguleringsføresegner er datert 08.10.2018, plankartet den 05.10.2018.

Du kan og Lesa planframlegget her på Austrheim kommune si heimeside . Det ligg også til offentleg ettersyn på kommunehuset i Austrheim kommune.  

Merknadsfrist er sett til 15. desember 2018.  Merknad må sendast skriftleg til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller på e-post: post@austrheim.kommune.no.

 

rådmannen

 

DOKUMENT:

Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland

Reguleringsplan 1 av 2 05.10.2018

Reguleringsplan 2 av 2 05.10.2018

Planomtale Kaland barnehage og skuleområde 

Reguleringsføresegner Kaland barnehage og skuleområde

 

Web levert av CustomPublish