Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland og ved Vardeflaten og

Invitasjon til folkemøte på Kaland skule - gymsalen

Det vert ope folkemøte tysdag den 17. april 2018 kl. 18.30-20.30 på Kaland skule (gymsalen) i Austrheim kommune.
 
I tillegg til planlegginga langs fylkesveg 565 og ved skule- og barnehageområdet på Kaland er og eit område ned mot Vardeflaten og Kalandsjøen ein del av denne reguleringsplanen.
 
Program:
 
1.       Ordførar Per Lerøy opnar og leiar møtet.
2.       Verksemda ABO Plan & Arkitektur informera om planforslaget og detaljreguleringa.
3.       Austrheim kommune informerer om planprosessen og framdrifta vidare.
4.       Drøfting av planforslaget
5.       Det vert enkel servering!
 
 
Vel møtt!
image003.jpg
Web levert av CustomPublish