Tredje gongs offentleg ettersyn

Kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2018-2028

Kommunestyret i Austrheim vedtok den 18.10.2018 følgjande:

Austrheim kommune legg kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2018-2028 ut til tredje gongs offentleg ettersyn. Arealdelen er utarbeidd etter ei grundig vurdering av innspel, innkomne merknadar og i høve til strategiane i den vedtekne samfunnsdelen. Plandokumenta er datert den 18. oktober 2018. Merknadsfrist vert sett til 05.12.2018. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova si § 11-14.

 

Planframlegget ligg også til offentleg ettersyn på kommunehuset i Austrheim kommune. Merknadsfrist er sett til 5. desember 2018.  Merknad må sendast skriftleg til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim, eller på e-post: post@austrheim.kommune.no.

Rådmannen

Sak - 077/18 Kommuneplanen sin arealdel 3. gongs offentleg ettersyn

Kommuneplan revidert 2018-A - kart

Føresegner kommuneplanen

Planskildring kommuneplanen

Revidert rapport konsekvensutreiing og ROSanalyse

 

 

 

Web levert av CustomPublish