Kulturmidlar - tilskot - dugnadsmidlar

Kulturavdelinga lyser no ut diverse midlar

KULTURMIDLAR 2018  (K)

Det skal delast ut kulturmidlar til foreiningar, lag og organisasjonar for 2018.

Søknadsfrist :  5. mai 2018

SØKNADSSKJEMA
RETNINGSLINER

 

TILSKOT – TILTAK BARN OG UNGDOM (K)

Foreiningar, lag og organisasjonar som har tilbod til barn og ungdom kan søkje om tilskot til tiltak/prosjekt for denne målgruppa.

Søknadsfrist :  5. mai 2018

SØKNADSSKJEMA
RETNINGSLINERDUGNAD VED STØRRE ARRANGEMENT (D)

Tilsegn om tilskot til dugnad vert delt ut ein gong i året, i juni månad. Dersom det vert midlar igjen på budsjettet kan det også delast ut midlar i november månad.
Det kan delast ut dugnadsmidlar til lag og organisasjonar som har sitt virke i Austrheim kommune, eller i regionen Nordhordland. Lag og organisasjonar frå Austrheim skal prioriterast.

Tildelingar skjer i slutten av juni.

SØKNADSSKJEMA
RETNINGSLINER


Sjå også retningsliner for dei ulike tilskotsordningane.
Hugs å legge ved rekneskap og årsmelding for søknad om Kulturmidlar,
evt lever inn papirkopi.
 

 

Web levert av CustomPublish