Til elevar og føresette på Årås skule og Kaland barne- og undomsskule

No er det snart klart for skulestart igjen

Årås skule:

Første skuledag for alle elevar på Årås skule, med unntak av 3.klasse, er torsdag 16.august, klokka 08:30.

Første skuledag for 3.klasse er fredag 17.august, klokka 08:30.

SFO ved Årås skule startar og opp torsdag 16.08.18 kl. 07.30

 

Kaland barne- og ungdomsskule:

Alle elevane byrjar torsdag den 16.august kl 08.30 

 

Vel møtt til nytt skuleår!

Skulerute for 2018/2019 finn du her

 

Web levert av CustomPublish