Tilskotsordningar

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

din organisasjon kan søke midlar hos bufdir

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

07. november 2017 Les meir

Tilskotsordningar i Austrheim kommune.

Tilskotsordningar vert annonsert i god tid før søknadsfristen som er i starten av mai kvart år. Alle som får tilskot får melding om dette og tilskotet vert utbetalt i juni. 

26. september 2013 Les meir
Austrheim cup 2013

Spelemidlar - søknadsfrist 01.12.17

Nytt system for spelemidlar

Ønskjer ditt lag eller organisasjon å søkje om spelemidlar ? 

I år er det komme eit nytt system for spelemidlar. I år brukar ein ID Porten for å logge seg på i nytt system som skal vera enklare å bruke.  I ID Porten brukar du MINID eller BankID for å logga på. 

 

12. oktober 2017 Les meir
KulturmidlarIngress

Tilskot til lag og organisasjonar

No kan de bruke elektronisk skjema til å søkje Kulturmidlar, Tilskot til tiltak for barn og unge og Tilskot til dugnad ved større arrangment.

24. mars 2015 Les meir
Spelemidlar[1]

Spelemidlar

Lag og organisajoner i Austrheim kan søkja om spelemidlar. Dette gjeld idrettslag så vel som velforeiningar. På kommunehuset kan vi rettleia deg i korleis du skal søkja. Ta kontakt med servicekontoret på tlf: 56 16 20 00 og få meir informasjon.

19. november 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish