Vikariat som rettleiar sosial i Austrheim Nav

Frå 1. desember er det ledig eit 100 % vikariat som rettleiar i Nav sosial Austrheim. Vikariatet varer til 5. september 2019.

Arbeidsoppgåver

Kartleggje behov, gje råd og rettleiing. Motivere for tiltak som kan bidra til aktivitet. Sakshandsaming økonomisk sosialhjelp og oppfølging.

Arbeid med økonomisk rettleiing og gjeldsrådgjeving er lagt til stillinga.

I tillegg inngår arbeid i publikumsmottak og andre oppgåver i Nav-kontoret si oppgåveløysing.

 

Søknadsfrist 01.12.2018                                

 

Fullstendig utlysingstekst og søknadskjema her

Web levert av CustomPublish