Årås skule

Til elevar og føresette på Årås skule og Kaland barne- og undomsskule

No er det snart klart for skulestart igjen

02. august 2018 Les meir

Kjære gode føresette

Tusen takk for den flotte innsatsen de gjer for Årås skule. Det var fantastisk å kome på skulen i dag og sjå alt de har gjort på uteområdet, rett og slett imponerande. Det var kosta, spylt, rydda, klipt busker, malt benkar og planta blomar. Tidlegare i år har FAU brukt mange timar på å ordna gapahuken. Dette betyr svært mykje for oss, både for store og for små. Igjen, tusen takk!

Varm helsing frå alle på Årås skule

03. mai 2018 Les meir
Glade barn bygger snømann nov 2017

Så kom snøen

Så kom snøen- Glade barn på Årås skule!

23. november 2017 Les meir

"Det skal nytte å seie frå." - Ny handhevingsordning for elevane sitt skulemiljø

Fylkesmannen i Hordaland

Frå 1. august 2017 får Fylkesmannen ei ny rolle i behandlinga av saker om skulemiljøet til elevane. Vi vurderer om skulen har oppfylt den lovpålagte aktivitetsplikta si i elevsaker, og vi kan vedta tiltak som skulen må setje i verk.

11. august 2017 Les meir

Informasjon om frammøtemønster for 1.-4.klasse skuleåret 2016/2017

Inneverande skuleår har vi av ulike grunnar prøvd ut ei ordning med at alle elevar på småskulesteget har fri kvar onsdag.

 

08. januar 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish