Austrheim brannvern

Brannvernet
Brannvernet er leia av brannsjef Rolf Henning Myrmel. Brannvernet har følgjande avdelingar og oppgåver;
• Austrheim brannvern er dei som har døgnkontinuerlig beredskap og rykkjer ut for å redde liv og verdiar ved brann og ulykker av alle slag.
• Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling (NGIB) driv tilsyn med større bygg og held brannførebyggjande motivasjons- og informasjonsarbeid i 8 kommunar.
• Feiartenesta vert leigd inn frå Vestnorske Feietjenester frå Øystese. Dei utfører skorsteinsfeiing og brannførebyggjande tilsynsarbeid i bustadane i Austrheim kommune. Det skal feiast etter behov, men ikkje sjeldnare enn kvart fjerde år.

Viktige telefonnummer
• Brannvesenets nødsentral: 110
• Vakttelefon Austrheim brannvern: 970 35 565
• Feiartenesta: 41 33 80 85

 

Logo for Austrheim brannvern
Logo for Austrheim brannvern
Web levert av CustomPublish