Biblioteket[1]

Austrheim folkebibliotek

Austrheim folkebibliotek har to avdelingar, ein i kommunehuset og ein på Kaland Skule.

Hovudbiblioteket i 2.etg i kommunehuset 

OPNINGSTIDER

Måndag og onsdag kl. 14.00 - 19.00
Tysdag og fredag kl. 10.00 - 15.00


Tlf.nr. 56 16 20 07


Fonnes filial på Kaland barne- og ungdomskule


OPNINGSTID

Fonnes filial føl skuleruta, og har følgjande opningstid

Torsdag                           kl. 14.00 - 16.30

Biblioteket er bemanna i skuletida kvar torsdag frå klokka 11:30. 

Tlf.nr. 56 16 21 61

E-post: fonnes.bibliotek@austrheim.kommune.no

Lånetid Austrheim folkebibliotek
Bøker                           4 veker
Lydbøker                     4 veker
Musikk                         4 veker
Tidsskrift                      4 veker
DVD                              1 veke
CD-ROM                       1 veke
Språkkurs                     8 veker

 

Reservering
Vi kan skrive deg opp på venteliste på bøker du vil låne og sender melding når vi har motteke bøkene. Du kan reservere på nettet sjølv når du er logga på di eiga side, men er det bøker/dokument i andre kommunar må du kontakte oss for fjernlån.


Fjernlån
Vi samarbeider med andre bibliotek og vil, så langt råd er, låne inn dei bøkene vi ikkje har sjølve.

Biblioteket sender ut purring på for seint innleverte bøker/ filmar og anna.

Web levert av CustomPublish