Kommunalt planregister

(05.02.18) VIKTIG MELDING!

Planarkivet som mange kommunar nyttar, BraPlan, er for tida ute av drift. Har du spørsmål vedr ein pla, ta kontakt med Austrheim kommune. tlf. 56162000 eller epost post@austrheim.kommune.no

 

Austrheim kommune nyttar BraPlan som kommunalt planregister. Her finn du alle kommunale planar, både dei som er under arbeid, vedtekne og utgåtte planar. For å sjå planar for Austrheim, må du først velja eigarkommune. Deretter kan du trykka søk, eller avgrensa søket ytterlegare ved å nytta dei andre felta.

Sjå også oversikt over planar til høyring.

Web levert av CustomPublish