Kommunalt planregister

Austrheim kommune nyttar BraPlan som kommunalt planregister. Her finn du alle kommunale planar, både dei som er under arbeid, vedtekne og utgåtte planar. For å sjå planar for Austrheim, må du først velja eigarkommune. Deretter kan du trykka søk, eller avgrensa søket ytterlegare ved å nytta dei andre felta.

Sjå også oversikt over planar til høyring.

Web levert av CustomPublish