Ledige tomter i kommunen

Velkomen til Austrheim. Om du tenkjer å flytte til kommunen vår er det hyggeleg. Vi håpar og trur at vi kan tilby deg som ny innbyggjar mykje, både natur, jobbmoglegheit og gode aktivitetar på fritida. Gjennom heimesida her kan du finna ein del informasjon.

 

I Austrheim er det fleire byggjefelt med ledige tomter for sal. Både kommunale felt og private felt. Om du ynskjer meir informasjon om desse kan du kontakte Austrheim kommune ved servicekontoret, eller gå til heimesider som fører deg til nokre av utbyggjarane.

Det ligg ofte ute både tomter og eigedomar/hus på finn.no

Tomter på finn.no

Eigedomar/hus på finn.no

Andre felt med eige heimeside:

Fonnesstraumen byggjefelt

Kystlandsbyen

Web levert av CustomPublish