Løn og andre utbetalingar frå kommunen.

  • Alle som har eit krav mot kommunen i form av løn eller godtgjersle, må syte for at følgjande opplysningar følgjer kravet:
    • Bank kontonummer
    • Mail -adresse (elektronisk lønsslipp)
    • Eventuelt organisasjonsnummer/fødselsnummer
Web levert av CustomPublish