No skal alle små vassforsyningssystem registrerast

Deler du brønn med naboen?

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssytem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som produserer mindre enn 10m3 drikkevatn pr. døgn, som til dømes brønn som forsynar to hus med drikkevatn. Les meir på Mattilsynet sine sider: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/

Web levert av CustomPublish