Du er her: Start/Nyhende

Nyhende

Feiing og tilsyn av fritidsbustadar

1. januar 2016 fekk me ei ny forskrift om brannførebygging. Eitt av tiltaka i den nye forskrifta er at fritidsbustader får same krav til branntryggleik som heilårsbustader.

Kommunen pliktar no å gjennomføre tilsyn og feiing i alle fritidsbustadar med eldstad. 

03. april 2017 Les meir

Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs!

Det fine været den siste tida har ført til at det er svært tørt i regionen vår. Brannsjefane i Austerheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen innfører derfor totalforbod mot å gjera opp eld utandørs frå og med 17. juli 2018 kl 08:00.

17. juli 2018 Les meir
Arealplankart Toftegård justert

«Kunngjering av oppstart - Forhandling om utbyggingsavtale - Toftegård

Det vert med dette kunngjort oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Austrheim kommune og Odd Haugen Maskinstasjon AS. 

02. juli 2018 Les meir

Bålbrenning på Sankthans!

I Austrheim kommune treng du ikkje å søkja brannvesenet om lov til å brenna bål på Sankthans. Det er tillat å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområder, vegetasjon og anna brennbart materiale.

All bål brenning skjer på eiget ansvar.

Ha ein strålande Sankthansfeiring!

20. juni 2018 Les meir

Politisk sekretær/sakshandsamar

Har du lyst å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon?

 

Austrheim kommune har ledig fast 100 % stilling frå og med 01.11.2018 som politisk sekretær/sakshandsamar med

særskilt ansvar som møtesekretær.

18. juni 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish