Du er her: Start/Politikk

Politikk

På desse sidene vil du få informasjon om det politiske livet i Austrheim kommune. Her vil du finne informasjon om og frå ordførar, formannskap, kommunestyre, og frå dei ulike politiske råda og utvala som finnest i kommunen. Du vil også kunne sjå kva tid politiske møte vert haldne, og ha høve til å fylgje med på sakskart og saksdokument som er offentleg tilgjengelege.

I tillegg vil du finne informasjon om dei partia som er representerte i kommunestyret, samt kontaktinformasjon til alle med politiske verv i kommunen.

Web levert av CustomPublish