Nordhordland og Gulen Interkommunale renovasjonsselskap IKS

Renovasjon

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
NGIR (Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS) vart skipa i 1981 og er i dag eigd av kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund.

NGIR er ansvarleg for innsamling og vidare handsaming av alt avfall frå dei i overkant 12.000 hushalda og 5.000 hyttene i medlemskommunane, og tilbyr avfallsløysingar og tenester til industri og næringsliv i regionen.

I tillegg utfører NGIR slamtømming for eigarkommunane og har mottak for bilvrak.
NGIR skal vera ei kundeorientert og konkurransedyktig verksemd som aktivt arbeidar for eit betre miljø.

www.ngir.no

 

 

Web levert av CustomPublish