- ein møteplass for deg som er godt vaksen

Seniorsenteret

Frivilligsentralen har aktivitetar på dagtid 4 dager i veka

Ulike faste aktiviterar også på kveldstid:

  • Tango for to – første onsdag i kvar mnd. Kl. 19.00
  • Strikkekafe – anna kvar tysdag kl. 18.00
  • Helsedans – ei måndag kvar mnd. Kl. 18.00

 

Neptun Pensjonistklubb, Austrheim Pensjonistlag og LHL har sine faste møter på Seniorsenteret.

Neptun Pensjonistklubb har også seniordans kvar torsdag.

Lag og organisasjonar, politiske part og kommunen bruker senteret til ulike møter og arrangement.

På senteret er det møterom, kjøkken, kontor og ein sal med plass til 90 menneske.

 

Styret for Seniorsenteret:

Oddlaug Austrheim – Austrheim Pensjonistlag

Astrid Gjerde – Lindåsneset Pensjonistlag

Ranveig Bakke - LHL

Reidar Øksnes - Kommunestyret

Ivar Bergsvik - Eldrerådet

Olav Mongstad - Administrasjon

Rigmor Ludvigsen – Sekretær

 

Styret er valt for 4 år og føl valperioden.

Utleigeprisar:

For private kr 2000,-, for organisasjoner kr 1500,-

Kontaktperson for Seniorsenteret:

Rigmor Ludvigsen tlf. 56 16 21 34, mobil 456 35 324

 

Me ynskjer at Seniorsenteret skal verta ein møteplass der ein kan finne glede og utfordringar gjennom aktivitetar og samhald med andre menneske.

 

Fattig var du om aldri

i livet du kjenne fekk

at mellom deg og dei andre

levande straumar gjekk

av tillit og varme som styrkte

kvart band som til livet deg batt,

og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp,

at meir enn du gav fekk du att!

 

Web levert av CustomPublish