Norskopplæring for vaksne innvandrarar

Norskopplæring for vaksne innvandrarar

Austrheim kommune gir opplæring i norsk med samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar som er busett i Austrheim kommune. Undervisninga foregår for tida i klubbhuset, bak Årås skule. I skuleåret 2018-2019 er elevane i hovudsak flyktningar frå Syria og Somalia.

 

Søknadskjema finn du her: Søknadsskjema for norskopplæring 

 

Har du rett på gratis norskkurs?

Rett og plikt: 

Mange innvandrarar har oppholdsløyve som gir rett og plikt til norskopplæring. Rett tyder at opplæringa er gratis, det gjeld også lærebøker.  Plikt tyder at ein må ta 600 timer (frå 01.01.2012) for å få permanent busetjingsløyve. Det vil seie 550 timar norskopplæring og 50 timar samfunnskunnskap. Ein kan søkje om fritak frå denne plikta dersom ein kan dokumentera gode norskferdigheiter, til dømes bestå nivå A2 på Norskprøven. Dei med rett og plikt får i samarbeid med lærar utarbeidd ein individuell plan der ein mellom anna set opp konkrete delmål for personleg progresjon. Er du usikker på om du har rett og plikt kan du kontakta oss, så hjelper me deg.
Les meir om rett og plikt til norskopplæring i introduksjonsloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20030704-080.html#map004
Norskopplæringa arrangerer me i kommunen, men undervisninga i 50 timar samfunnskunnskap skal skje på morsmålet eller på eit språk deltakaren forstår godt. Ved større grupper arrangerer kommunen kurs på Austrheim. Nokre gongar må deltakarane til ein annan undervisningsstad, til dømes Knarvik. 

Undervisninga følgjer skuleruta i kommunen.
 
For informasjon og spørsmål angående søknad, ta kontakt mellom 0800-1400.

Bodil Boie Brekkan t. 56 16 22 00
eller
Christian Morvik t. 47 84 87 27

 

 

Nyttige lenkjer:

Frå offentlege styresmakter

 

Ny i Norge, praktiske opplysninger fra offentlige etater: http://www.nyinorge.no/

 

Et inkluderende språk: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/veiledninger_brosjyrer/2007/et-inkluderende-sprak.html?id=479767

 

Endringer i introduksjonsloven: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rundskriv/2011/q-352011-iverksetting-av-rett-og-plikt-t.html?id=667997

 

 

Permanent oppholdsløyve, UDI: http://www.udi.no/templates/tema.aspx?id=2971

 

Innvandring og inkludering: http://www.regjeringen.no/nb/tema/Innvandring_og_inkludering.html?id=918

 

Integrering og mangfold: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/integrering.html?id=1138

 

Søknadsskjemaer UDI: http://www.udi.no/templates/innholdstype.aspx?id=2163

 

Imdi: www.imdi.no

 

 

Andre lenkjer

Språkrådet, rettskriving og ordlister: http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/

 

Les via Statistisk Sentralbyrå om innvandring og innvandrere.: http://www.ssb.no/innvandring/

 

Ta Tomas Hyllands Eriksens quiz om innvandring og integrering i Norge: http://quiz.start.no/63634

 

Norskprøven: http://www.vox.no/norskprove/

 

Les om innvandring til Noreg: http://no.wikipedia.org/wiki/Innvandrere_i_Norge

Web levert av CustomPublish