Vakttelefon

Ved akutte hendingar skal naudetatane kontaktast direkte:

Brann 110
Politi 112
Medisinsk naudhjelp 113

Lokal legevakt 116 117
 

Ved andre henvendingar, som ikkje er akutte, kan dei kommunale vakttelefonane nyttast:

Austrheim legevakt:  99 59 99 11

Nordhordland legevakt: 116 117 / 56 35 10 03

Teknisk avdeling har eiga vakttelefon utanom arbeidstid. Vaktordninga dekker alle kommunale bygg, anlegg og eigedomar. Vaktordninga tar og hand om akutte feil med vassforsyning, akutt forureining i avløp, brøyting og strøing.
Teknisk vakttelefon: 94 50 67 50

Vakttelefon brann: 97 03 55 65

Ved viltskade skal politiet sitt direktenummer nyttast: 02 800

Web levert av CustomPublish